Tulevat tapahtumat:

Syysseminaari Cognitive and Interactional Approaches to Joint Action, 11.10.2024, Tieteiden talo, Helsinki.

Tapahtumalla FiCLA pyrkii jatkamaan kognitiivisen kielentutkimuksen ja vuorovaikutuslingvistiikan vuoropuhelua ja hahmottamaan, millä tavalla kielen konventionaaliset resurssit, konteksti ja toiminta voivat yhdistyä vuorovaikutuksessa. Seminaarin kutsupuhujia ovat professori Arnulf Deppermann (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache) ja yliopistonlehtori Laura Visapää (Helsingin yliopisto).

Toivomme tapahtumaan mukaan esitelmiä (20 min.), jotka käsittelevät yhteistoimintaan liittyviä ilmiöitä kognitiivisen kielentutkimuksen tai vuorovaikutuslingvistiikan näkökulmasta tai näitä yhdistellen. Hae mukaan tapahtumaan lähettämällä tiivistelmäsi 1.8. mennessä täällä.

Menneet tapahtumat:

 • Beyond corpus data 2 – what data and methods do research questions need? Työpaja XLIX Kielitieteen päivillä Oulun yliopistossa 24.–26.5.2023.
 • Talviseminaari Kognitio ja kieli – monialaisuus ja menetelmät3.2.2023, Tieteiden talo, Helsinki.
 • SALC8 Åbo Akademissa 17.–19.8.2022.
 • Beyond corpus data – complementary and alternative methods in cognitive linguistics. Työpaja XLVIII Kielitieteen päivillä Turun yliopistossa 12.–14.5.2022.
 • Vuosikokousesitelmä 21.5.2021. FT Markus Hamusen ja FT Unni Leinon esitelmä Vähäisiä lisiä analogiaan (Zoom-etäyhteydellä).
 • Tieteiden yö 16.1.2020, Tieteiden talo, Helsinki
  Työpaja Kieli ja mieli – Miksi kevät on tulossa mutta syksy on jo takana ja muita kysymyksiä tavoista kielentää ajan ja paikan kokemuksia
 • Kognitiivisen kielentutkimuksen rooli suomalaisen kielentutkimuksen kentällä 29.11.2019, Tieteiden talo, Helsinki
  FiCLAn 20-vuotisjuhlaseminaarissa pohdittiin kognitiivisen kielentutkimuksen asemaa ja roolia nykypäivän suomalaisessa kielentutkimuksessa. Mitä kognitiivisella tutkimuksella tarkoitetaan, millä eri tavoilla kognitio ja kognitiiviset teoriat näkyvät suomalaisessa kielentutkimuksessa ja opetuksessa? Tilaisuudessa aihetta lähestyttiin kielentutkimuksen eri alojen näkökulmista.
 • FiCLA:n Kieli ja ajattelu -symposiumi, 30.8.2018, Tieteiden talo, Helsinki
  Symposiumissa esiteltiin viimeaikaista kielen ja ajattelun välisen suhteen tutkimusta. Symposiumissa kiinnostuksen kohteina olivat kielen ja ajattelun suhteen teoreettiset avaukset sekä empiirinen tutkimus. Symposium järjestettiin yhteistyössä Teknologiasuunnittelun kieli ja ajattelu -tutkimushankkeen kanssa (HY/JYU).
 • Kognitiot kohtaavat: Näkökulmia eteen ja taakse -seminaari, 20.3.2015, Tieteiden talo, Helsinki.
 • Kognitiivinen kielentutkimus ja muut tieteet – näkökulmia, yhteistyötä, haasteita? Seminaari järjestettiin Helsingin yliopistolla 21.3.2014.
 • Kognitiivinen kielentutkimus tänään: Eroja ja yhtäläisyyksiä muihin funktionaalisiin tapoihin tarkastella kieltä. Seminaari Kielitieteen päivien yhteydessä Tallinnan yliopistolla toukokuussa 2012.           
 • Cognitive Linguistics Today: Differences and Similarities with Other Functional Approaches to Language
  Työpaja järjestettiin Kielitieteen päivillä Tallinnassa 16. – 18.5.2012.
 • Contexts of Language: How to Analyze Context?
  FiCLA ja Aalto-yliopiston Adaptive Informatics Research Centre järjestivät symposiumin Helsingissä 10. – 11.12.2010.
 • II Virolais-suomalainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi
  FiCLA järjesti Kiljavalla 10. – 12.12.2009 II Virolais-suomalaisen kognitiivisen kielitieteen konferenssin, joka oli samalla FiCLAn 10-vuotisjuhlakonferenssi.
 • Kieli keskellä kognitiota IV
  Laivaseminaari järjestettiin Viking Isabellalla Turusta Turkuun 17. – 18.10.2008.
 • Kognitiivinen kielentutkimus: mitä se on, mitä ei?
  Pidettiin Kielitieteen päivillä Vaasassa 23. – 24.5.2008.
 • Kieli keskellä kognitiota III
  Laivaseminaari järjestettiin Turusta Turkuun 12. – 13.10.2007.
 • Metaphors of Power
  Pidettiin Helsingin yliopistossa 12. – 13.10.2006.
 • Interdisciplinary Themes in Cognitive Language Research
  Marraskuussa 2005 FiCLA ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen oppiaine järjestivät symposiumin.
 • Cognitivism Meets Dynamism
  Semantiikan työpaja pidettiin Espoossa 14.6.2005 Teknillisen korkeakoulun Adaptive Knowledge Representation and Reasoning -konferenssin yhteydessä.
 • Prosessointi ja kokemus
  24. – 25.9.2004 Joensuun yliopistossa järjestettiin syyssymposiumi.
 • Kielen koko kyky
  Pidettiin 23. – 24.4.2004 TKK:n tiloissa Espoossa.
 • Moduuliriihi-symposiumi
  Pidettiin 24.10.2003 Turun yliopistossa. Teemana olivat mielen ja kielen modulaariset ilmiöt.
 • Subjectivity in Language
  Symposiumi järjestettiin Turussa 18. – 19.6.2003. Symposiumin pääpuhuja oli professori Ronald W. Langacker UCSD:sta (University of California, San Diego).
 • Cognitive Linguistics East of Eden
  Konferenssi järjestettiin 13. – 15. syyskuuta 2002 Turussa. Konferenssin järjestivät FiCLA ja Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA).
 • Kieli keskellä kognitiota II
  Seminaari järjestettiin 2.5.2002 Helsingissä.
 • Kielellinen käsitteistys ja konteksti
  Seminaari järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin suomen kielen laitoksen kanssa 20. – 21.9.2001 Turussa.
 • Kieli keskellä kognitiota
  Laivaseminaari järjestettiin Viking Amorellalla Turusta Turkuun 13. – 14.10.2000.