FiCLA pyrkii edistämään vuoropuhelua eri tavoin kielen ja kognition suhteesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota yhteistyöfoorumi kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille, luoda vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä sekä edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa.

FiCLA perustettiin Tukholmassa 14.7.1999 ja sen ensimmäinen vuosikokous järjestettiin Oulun Kielitieteen päivillä 20.5.2000.