Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA on tarkoitettu kaikille kognitiivisesta kielentutkimuksesta kiinnostuneille. Yhdistyksen tavoitteena on edistää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa, kehittää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden kesken sekä lisätä vuoropuhelua eri kielentutkimuksen suuntausten välillä. 

FiCLA järjestää seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Muita perinteisiä tapahtumia ovat syysseminaarit ja työpajat Kielitieteen päivillä. 

FiCLAn jäsenenä saat vaivattomasti tietoa erilaisista kognitiivisen kielentutkimuksen tapahtumista Suomessa ja ulkomailla sekä alennusta monista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Lisätietoja yhdistyksestä voit kysellä keneltä tahansa johtokunnan jäseneltä. Voit liittyä FiCLAn jäseneksi laittamalla viestin sihteeri Eveliina Mäntylälle (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Liitä ystävällisesti seuraavat tiedot viestiin:

 • sukunimi:
 • etunimi:
 • osoite:
 • postinumero:
 • postitoimipaikka:
 • sähköposti:
 • jäsentyyppi:

Tämänhetkiset jäsenmaksut

 • perusjäsenmaksu 25 euroa/vuosi
 • ainaisjäsenmaksu 200 euroa
 • kannattajajäsenmaksu (julkisyhteisöt) 100 euroa/vuosi

Alennetut jäsenmaksut

 • ICLAn tai SALCin jäsen 20 euroa/vuosi
 • (jatko-)opiskelija tai työtön 15 euroa/vuosi
 • (jatko-)opiskelija tai työtön ja ICLA:n tai SALC:n jäsen 10 euroa/vuosi